Audit, daně a účetnictví

kvalitně, rychle a levně!

Využijte naší vysoké odbornosti získané z dlouholeté praxe v mezinárodních společnostech za rozumné ceny.

Poskytované službyPoskytujeme služby v následujících oblastech pro soukroumý i veřejný sektor:Audit


 • Zákonný a smluvní audit účetních závěrek sestavených podle českých účetních pravidel
 • Zákonný a smluvní audit účetních závěrek sestavených podle IFRS
 • Ověření konečných účetních závěrek společností zúčastněných na přeměně
 • Ověření zahajovacích rozvah auditorem
 • Audity projektů financovaných z fondů EU
 • Identifikace, dokumentace a testování existujících systémů řízení rizik ve společnosti
 • Zabezpečení proti podvodům a zpronevěrám
 • Plnění podmínek SOX
 • Audity neziskových organizací
 • Přezkoumání hospodaření ÚSC a DSO dle zákona č. 420/2004 Sb.


Daně


 • Kompletní poradenství v oblasti českých daní
 • Zpracování daňových přiznání (pro fyzické i právnické osoby)
 • Zastoupení před správcem daně
 • Poradenství v oblasti správy daní a poplatků
 • Daňové poradenství pro zahraniční zaměstnance
 • Poradenství v oblasti mezinárodního zdanění
 • Daňový audit
 • Optimalizace a strukturalizace
 • Odklady termínu pro podání daňového přiznání k dani z příjmů


Poradenství při transakcích a PPP projekty


 • Provedení finančního a daňového due diligence cílové společnosti
 • Asistence při stanovení ceny při transakcích
 • Asistence při sjednávání a realizací záruk
 • Účetní a daňové poradenství vztahující se k procesům transformace
 • Asistence při sestavování zahajovacích rozvah společností zúčastněných na transformaci
 • Poradenství týkající se struktury vlastního kapitálu nástupnické společnosti (spolu s právníky)
 • Poradenství pro veřejný sektor při změnách legislativy, příprava vzorových dokumentů, zpracování RZ FKVS


Projekty EU


 • Vyhledání optimálního dotačního programu v rámci strukturálních fondů EU
 • Zpracování žádostí o čerpání fondů financovaných EU
 • Audity projektů financovaných z fondů EU


Účetnictví


 • Dohled nad vedením účetnictví
 • Poradenství při konverzích účetnictví na jiné účetní standardy (CZ GAAP, IFRS, US GAAP, Německé GAAP aj.)
 • Koncepce finančního reportingu podle požadavků mateřské společnosti
 • Zpracování finančních reportů podle požadavků mateřské společnosti
 • Vedení účetnictví a daňové evidence
 • Vedení mzdové agendy
ECM Krušovice VCES Centrum

 

 

 

© JK tax & audit - Ing. Jitka Kolářová | Všechna práva vyhrazena | 2009 | disclaimer | kontakt | Lukáš urban webdesign by Fluid